O nas

Ogarnij Miasto/Get your head around the City
Warszawa Wrocław Trójmiasto Lublin Kraków Łódź Poznań Katowice
Miejski przewodnik subiektywny / The subjective guide of the City

Wydawnictwo/Publishing House: Ogarnij Miasto Sp.z o.o.
Producent wydawniczy/Editorial producer: Joanna Cichalewska-Piwek, Paweł Szopowski
Teksty i Redakcja/Copy and Editorial: Magdalena Kalisz, Dorota Szopowska
Projekt graficzny i opracowanie map/Design and Map Graphic Design: Andrzej Antoniuk
Skład/Layout: Joanna Bojar-Antoniuk, Marta Bielska
Ilustracje/Illustration: Marta Ignerska, Gosia Herba, Bartek Hardziej, Michał Bednarski
Czcionka/Font: Good, Łukasz Dziedzic
Korekta/Proofreader: Bartosz Chmielewski (wersja polska i angielska/ Polish and English version)
Tłumaczenie/Translation: Bartosz Chmielewski, Anna Limanowska
Drukarnia/Print house: B3Project Sp. z o.o.
Wsparcie/Support: Kasia Chełmińska Marcin Szopowski
Projekt strony www/website designed by Marta Bielska
Realizacja strony www/website developed by Marcin Szopowski

Magda Kalisz

 

Studiowała prawo i amerykanistykę. Przez ostatnich osiem lat bez stałego adresu zamieszkania. Przemierzyła pięć kontynentów, zwiedzając ponad 40 krajów. Przez ten czas zatrzymała się na dłużej, mieszkając i pracując
w Tajlandii, Turcji, Islandii, USA, Szwajcarii, Francji, Włoszech i Anglii. Kilka długich zimowych sezonów spędziła w Alpach ucząc innych jazdy na nartach. Uzależniona od wędrownego trybu życia, wróciła do Polski na odwyk. Najbardziej lubi północ i śnieg szybko chodzi, jeździ na rowerze i patrzy szeroko otwartymi oczami. Przy sobie zawsze ma aparat. Po ośmiu latach, ze zmienioną przez świat strukturą swojego DNA, wraca do Polski,
by odkryć ją na nowo. Dla niej nadszedł czas,
by w końcu OGARNĄĆ POLSKĘ.

Studied Law and American Culture. For the past eight years with no fixed address. She crossed five continents and visited over 40 countries. During that time she stayed for longer to work and live in Thailand, Turkey, Iceland, USA, Switzerland, Italy, France and England. She spent a few winter seasons in the Alps teaching others downhill skiing. Addicted to the traveller’s way of life now she’s back in Poland to get some rehab, because it was “too much of a good thing”. She loves the North, snow, walking fast, riding a bike and looking at the world with eyes wide open. Always carries a camera on her. After eight years, with her DNA structure modified by the world, she’s back to Poland to discover it anew. Finally the time has come for her to GET HER HEAD AROUND POLAND

Dorota Szopowska

 

Z wykształcenia pracownik socjalny, z pasji animatorka kultury i organizatorka wydarzeń, na które chętnie przychodzą ludzie. Współorganizuje warszawskie wieczory PechaKucha. Kocha miasta, ich rytm i miejskich aktywistów. Lubi odkrywać w nich miejsca nieznane i opowiadać o nich przyjaciołom. Zakochana w Sztokholmie, Kopenhadze
i Berlinie, przez co myśli globalnie, a działa na swoim podwórku. Wierzy w siłę słowa pisanego i czytanego.

By education – a social worker. Out of passion – an organizer of cultural activities and popular events. She co-organizes the Warsaw PechaKucha evenings. She loves cities, their beat and city activists. She likes discovering unknown places and then telling her friends about them. In love with Stockholm, Copenhagen and Berlin, which makes her think globally, but act in her own backyard. She believes in the power of the written and read words.