Michał Bednarski

Michał Bednarski. Rocznik ’87. Od urodzenia mieszka w Lublinie. Projektuje i ilustruje. Lubi ładne rzeczy, las oraz słabe żarty. behance.net/emas FB/ Michał Bednarski/Illustration
O swoim mieście mówi:
 „W Lublinie najfajniejsze jest to, że wszędzie dojdziesz na piechotę, każdy każdego zna, a życie płynie powoli. Tutaj zaczyna się wschód, słońce wstaje najwcześniej i świeci najmocniej, nawet kiedy pada deszcz. Być może trudno do Lublina dojechać, bo nigdy nie jest po drodze, ale jak się już dotrze, trudno stąd wyjechać.

Michał Bednarski. Born 1987. A native of Lublin and invariably based here. He designs and illustrates. Besides pretty things, he has a weak spot for woods and poor jokes. behance.net/emas FB/ Michał Bednarski/Illustration
While sharing his take on Lublin, he says about his hometown:
“The best part about Lublin is that you can get to any spot on foot, everybody knows each other, and life goes by slowly. This is where the day breaks, the sun rises at its earliest and shines brightest even if it’s raining. It may be difficult to reach Lublin, since it’s never on your way, though once you make it through, it seems hard to leave here”.