Patryk Hardziej

Patryk Hardziej. Urodzony w Gdyni, rocznik 89. Ilustrator i grafik. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni i Student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Miłośnik liter, smutnej muzyki i książek o projektowaniu graficznym.

 

O Trójmieście mówi tak:

„Całe moje życie spędziłem w Trójmieście, większość w Gdyni. Oprócz silnych, porywistych wiatrów z nad Bałtyku oraz niższej niż
na południu średniej rocznej temperatury powietrza, wszystko jest
w porządku. Najbardziej lubię zróżnicowanie poszczególnych miast, które nie pozwala znudzić się Trójmiastem. To jeden organizm z organami w różnych miejscach, ale dzięki niewielkim odległościom daje się to ogarnąć.

Szkoły artystyczne, do których uczęszczałem, znajdują się w tak zwanych << miejscach atrakcyjnych turystycznie >>, co od ponad 10 lat pozwala mi czuć się jak turysta, pozostając jednocześnie tubylcem.”

Patryk Hardziej. Born in Gdynia, 1989. Illustrator and graphic designer. The Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Gdyni (General Education School of Fine Arts In Gdynia) graduate and, presently, a student of Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Gdańsk Academy of Arts). A lover of letters, depressing music and books on graphic design.

That’s what he says about Trójmiasto (Tricity):

 

‘I’ve spent my whole life in Trójmiasto, most of it in Gdynia. Apart from strong, gusty winds from the Baltic Sea and the temperature of air lower than the average annual one in the South, everything’s fine. I especially like the diversity of individual cities, which makes it impossible to get bored with Tricity. It’s one single organism with its internal organs in different places but, thanks to short distances, you can get your head around it.

 

The art schools which I attended to are located in the so-called “tourist attraction places” which, for nearly 10 years, allows me to feel like a tourist myself, remaining the Trójmiasto dweller at the same time.’

patrykhardziej.blogspot.com