lublin

 

Lublin to kilka zupełnie różnych światów funkcjonujących obok siebie w niezwykłej symbiozie. Jest świat przeszłości na staromiejskim wzgórzu, ukryty w kamienicach, kościołach, wąskich uliczkach, piwnicach i kamiennym bruku. Nieopodal jest świat teraźniejszości, który najlepiej widać na Krakowskim Przedmieściu, w twarzach ludzi spieszących się gdzieś lub po coś. Lublin to świat młodości, zgłębiania wiedzy i chęci działania − można to odczuć spacerując po miasteczku akademickim, wyłapując fragmenty rozmów mijanych na ulicy studentów. Jest też kolejny świat − inspirujący, kreatywny i pełen wyobraźni, w którym ludzie tworzą, spotykają się, by wspólnie coś odkryć, zdobyć nowe umiejętności, pokazać innym swoje dzieła, razem śpiewać, grać, tańczyć i malować. Lublin jest otwarty na innych: wielokulturowy, gościnny, przyjazny i ciekawy nowych przybyszy. To świat wyłapujący najnowsze trendy, jednocześnie szanujący historię i pamięć, dbający o dziedzictwo kulturowe, gotowy do dyskusji na wszystkie tematy. Trzeba tu pobyć, by nasycić się miastem, zbadać i odkryć najciekawsze miejsca. Jedna wizyta może nie wystarczyć, ale na szczęście Lublin jest znacznie bliżej niż myślisz! 

Lublin comprises a few completely different worlds which operate one next to another in an extraordinary symbiosis. There is the world of the distant past on the Old Town hill, hidden in the tenement houses, churches, narrow streets, basements and old cobblestone. There is the world of the presence nearby, which is most apparent along Krakowskie Przedmieście, in the faces of people running somewhere or to do something. Lublin is the world of youth, exploration of knowledge and inclination to act – you can sense it, walking around the campus, catching brief snatches of conversations of students you may pass in the street. There is also another world – inspiring, artistic, imaginative, where people create, meet up to explore something collectively, learn new skills and present other folks their works, sing, play, dance and paint together. Lublin has an open-door policy, which means being multicultural, hospitable, strangers-friendly and eager to know them better. This world picks up latest trends, yet it respects the history and memory simultaneously and cares for the cultural heritage, ready to take part in any discussions. You need to spend here some time to soak up the city, explore and discover the most intriguing spots. A single visit may not be enough, but luckily Lublin is closer than you might think!